SLUTFORBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA ASCENSIO SYSTEM SIA

VIGTIGT-LÆS GRUNDIGT: Denne slutforbrugerlicensaftale er en juridisk aftale mellem dig og Ascensio System SIA for gældende Softwareprodukter af Ascensio System SIA. Kopiering, installering, eller brug af Softwareprodukterne stillet til rådighed under denne licensaftale ('Aftake') er forbudt, indtil du grundigt har læst de følgende vilkår og betingelser.

Erhver form for reproduktion eller videredistribuering af Softwareprodukter eller nogle af dets delkomponenter, der ikke er i overensstemmelse med slutforbrugerlicensaftalen, er strengt forbudt ved lov, og kan resultere i alvorlige civile og strafferetslige sanktioner.

Definering: Softwareprodukter betyder og inkluderer AVS4YOU-Software.

AVS4YOU-Software betyder og inkluderer alt filindhold (stillet til rådighed enten ved elektronisk overførsel, på fysiske medier eller alle andre former for distribution), disk(e), CD-ROM(er) eller andre medier med hvilket denne aftale er leveret) hvilket kan findes på www.avs4you.com.

AVS4YOU-Software er én-licens-pr-computer-baseret. Hver licens købt er bundet til én specifik computer og tillader at anvende AVS4YOU-Softwaret på den ene computer. Hvis du installerer og anvender eller geninstallerer AVS4YOU-softwaret på en anden computer, vil du være nødsaget til yderligere at købe en licens for hver computer. Hvis du skifter computer, vil du være nødsaget til yderligere at købe en licens. Alle opdateringer og opgraderinger AVS4YOU-Softwaret koster $0 for en forbruger igennem hele perioden for licensens levetid.

Dine rettigheder og forpligtelser med hensyn til brugen af AVS4YOU-softwaret eller en af dens delkomponenter er som følger.

Du må

Installere og anvende én udgave af AVS4YOU-Softwaret eller alle dets delkomponenter og alle opgraderinger og opdateringer på én computer for perioden, hvor abonnementet er gældende (typisk 1 år eller ubegrænset).

Oprette én kopi af AVS4YOU-Softwaret eller alle dets delkomponenter til akiveringsformål på en lagerenhed eller medier.

Anvende AVS4YOU-Softwaret på et netværk, forudsat at du har en licenseret kopi af AVS4YOU-software til hver computer der kan tilgå AVS4YOU-Softwaret over det netværk i den periode, hvor abonnementet er gældende (typisk 1 år eller ubegrænset). En licens for AVS4YOU-Software må ikke deles eller bruges samtidig på forskellige computere.En licens til AVS4YOU-software må ikke deles eller bruges samtidigt på forskellige computere.

Modtage support via e-mail til at besvare spørgsmål og løse problemer relateret til AVS4YOU-Softwaret i den periode, hvor abonnementet er gældende (typisk 1 år eller ubegrænset).

Du må ikke

Anvende, kopiere, ændr, eller overføre kopier af AVS4YOU-Softwaret, undtaget som angivet I denne Aftale.

Fjerne nogen former for proprietære beskeder eller etiketter fra AVS4YOU-Softwaret.

Omvende konstruktion, dekompilere, adskille eller fremstille afledte produkter baseret på AVS4YOU-software (undtagen og kun i det omfang, sådan aktivitet udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lov på trods af denne begrænsning).

Udlej, lease, underlicensere eller tildele AVS4YOU-softwaret eller enhver kopi deraf, inklusive enhver relateret dokumentation.

Adskille AVS4YOU-Softwarekomponentdele til brug på mere end en computer.

Distribuere licensnøglen på nogen måde.

På nogen made forsøge at finde kildekoden til AVS4YOU-softwaren.

INGEN GARANTIER.

Ascensio System SIA fraskriver sig udtrykkeligt enhver garanti for AVS4YOU-softwaret.

AVS4YOU-SOFTWARE OG ALLE RELATEREDE DOKUMENTATIONER LEVERES ‘SOM DET ER’, UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, ENTEN UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET,INKLUSIV, UDEN BEGRÆNSNINGER, DE UNDERFORSTÅENDE GARANTIER ELLER SALGSMÆSSIGHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, ELLER INGEN OVERTRÆDELSE.

HELE RISIKOEN, DER OPSTÅR VED BRUG ELLER UNDER UDFØRELSE AF AVS4YOU-SOFTWARE, BEFINDER SIG HOS DIG.

INGEN ANSVAR FOR FØLGESKADER.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL ASCENSIO SYSTEM SIA, VÆRE ANSVARLIG FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE, ELLER FØLGESKADER UDEN BEGRÆNSNINGER, INKLUSIV OG UDEN BEGRÆNSNING, SKADER FOR TAB AF FORRETNINGSRESULTATER, VIRKSOMHEDSOPHØR, MISLIGHEDER AF FORRETNINGER I FORRETNINGEN, ANVENDELSEN ELLER UMÅLIGHEDEN TIL AT BRUGE AVS4YOU-SOFTWARE.

MEDDELELSE OM OPHAVSRET. Ophavsret 2024 Ascensio System SIA, ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri, er forbeholdt.