SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA ONLINE MEDIA TECHNOLOGIES LTD.

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT: Denne slutbrugerlicensaftale er en juridisk Aftale mellem dig og Online Media Technologies Ltd for relevante softwareprodukter fra Online Media Technologies Ltd. Du må ikke kopiere, installere eller bruge softwareprodukterne under denne licensaftale ("Aftale"), før du har læst nedenstående betingelser og vilkår grundigt igennem.

Enhver reproduktion eller redistribution af softwareprodukterne eller af disses komponenter, som ikke er i overensstemmelse med slutbrugerlicensaftalen, er udtrykkeligt forbudt ifølge loven og kan betyde alvorlige civile og kriminelle lovovertrædelser.

Definitioner: Ved softwareprodukter forstås AVS4YOU-software.

Ved AVS4YOU-software menes alt indhold af filerne (leveret enten ved elektronisk downloadning, på fysiske medier eller ved andre distributionsmetoder), disk(e), cd-rom('er) eller andre medier, som denne aftale leveres sammen med), og som kan findes på www.avs4you.com.

AVS4YOU-software licenseres på basis af én licens pr. computer. Hver erhvervet licens er bundet til en bestemt computer og tillader brug af AVS4YOU-softwaren på denne ene computer. Hvis du installerer og bruger eller geninstallerer AVS4YOU-software på andre computere, skal du købe en ekstra licens til hver enkelt computer. Hvis du udskifter en computer, skal du købe en ekstra licens. Samtlige opdateringer og opgraderinger af AVS4YOU-software er gratis for en bruger i hele den periode, hvor AVS4YOU-licensen er gyldig.

Dine rettigheder og forpligtelser i henseende til brugen af AVS4YOU-software eller af nogle af dens komponenter er som følger:

Du kan:

1. Installere og bruge en kopi af AVS4YOU-software eller af dens komponenter samt alle opgraderinger og opdateringer på en computer i den periode, som du har købt et abonnement til (typisk 1 år eller ubegrænset).

2. Lave en kopi af AVS4YOU-software eller af dens komponenter med henblik på lagring på en lagerenhed eller et medie.

3. Bruge AVS4YOU-software på et netværk, forudsat du har en licenseret kopi af AVS4YOU-software til hver eneste computer, som har adgang til AVS4YOU-software via dette netværk i den periode, som du har købt et abonnement til (typisk 1 år eller ubegrænset). En licens til AVS4YOU-software kan ikke deles eller bruges samtidigt på andre computere.

4. Modtage support pr. e-mail for at besvare spørgsmål og løse problemer relateret til AVS4YOU-software i den periode, som du har købt et abonnement til (typisk 1 år eller ubegrænset).

Du kan ikke:

1. Bruge, kopiere, ændre eller overføre kopier af AVS4YOU-software ud over det, som denne licens giver tilladelse til.

2. Fjerne navnebeskyttelser eller mærkater fra AVS4YOU-software.

3. Reverse engineere, dekompilere, adskille eller lave afledt arbejde på grundlag af AVS4YOU-software (medmindre og kun i det omfang en sådan aktivitet er udtrykkeligt tilladt af gældende lov uanset denne begrænsning).

4. Leje, lease, sublicensiere eller overdrage AVS4YOU-software eller kopier heraf, herunder evt. relateret dokumentation.

5. Tage komponentdele af AVS4YOU-software ud til brug på mere end en computer.

6. På ingen vis distribuere licensnøglen.

7. Forsøge at finde ud af kildekoden til AVS4YOU-software.

INGEN GARANTIER.

Online Media Technologies Ltd. frasiger sig udtrykkeligt enhver garanti for AVS4YOU-software.

AVS4YOU SOFTWARE OG AL TILHØRENDE DOKUMENTATION LEVERES "AS IS" (som det er) UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI UDEN BEGRÆNSNING, DET VÆRE SIG EKSPLICITTE ELLER IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE.

HELE RISIKOEN VED AT BRUGE ELLER UDFØRE AVS4YOU-SOFTWARE LIGGER HOS DIG.

DER PÅTAGES IKKE NOGET ANSVAR FOR FØLGESKADER.

ONLINE MEDIA TECHNOLOGIES LTD KAN I INTET TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR DRIFTSTAB, DRIFTSAFBRYDELSE, TAB AF FORRETNINGSOPLYSNINGER ELLER ANDET ØKONOMISK TAB) SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR ANVENDELSE AF AVS4YOU-SOFTWARE.

MEDDELELSE OM COPYRIGHT. Copyright © 2019 Online Media Technologies Ltd, Alle rettigheder reserveret.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelte heri, reserveres.